2 Comments

  1. Agyo

    hindi pa ngayon ang tamang panahon hhhhhhmmmmm… if 20million pisos bawat kilometro ng FARM TO MARKET ROAD CONCRETING ANG 200MILLION AY KAKASYA NA YAN SANA SA AKIN MAPUNTA 09 26 53 32 09 04

    09 26 53 32 06 4

  2. monchang

    sayang… nakatatlong numero na ko! sana nadagdagan kahit isa pa sana… better luck next time..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *