Lotto Number Winning Results Review Analysis

August 14, 2011 Sunday

Super 6/49

40–  cold number 0x showed in the winning combination last month.
30 – 2x showed in the winning combination last month.
37 – 1x showed in the winning combination last month.
39 – 1x showed in the winning combination last month with winner last July 26, 2011.
31 – 1x showed in the winning results last month.
46 – 1x showed in the winning combination last month of July 2011.

* 3 odd and 3 even numbers, 6 high numbers
* 1 cold numbers from last month of July 2011results 

1 Comment

  1. anne

    maawa kayo sa mga tao kung pinagloloko nyo na may nananalo. wag nyong paasahin. kung yung pera ng tao, na para sa mga mamamayan nga ninanakaw nyo. yan pa na mukhang pinag lalaruan nyo ang madlang people

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *