Lotto Number Winning  Results Analysis

February 14, 2011 Mon

Grand 6/55

32 – cold number, never showed in the winning results last month. Just showed last Feb. 12, 2011
14 – only once showed in the winning results last month
44 – only once showed in the winning results last month
37 – cold number, never showed in the winning results last month.
55 – only once showed in the winning results last month
46 – twice showed in the winning combination last month w/ winner last Jan. 5, 2011

*2 odd & 4 even numbers, 5 high & 1 low numbers.

Mega 6/45

11 – hot number, six times showed in the winning results last month w/ winner last Jan. 7, 12, 14 & 31, 2011 draws.
12 – twice showed in the winning combination last month with winner last Jan. 7, 2011
21 – only once showed in the winning results last month
06 – only once showed in the winning results last month with winner last Jan. 31, 2011
28 – twice showed in the winning combination last month with winner last Jan. 5, 2011
31 – only once showed in the winning results last month of Jan. 2011.

*3 odd & 3 even numbers, 3 high & 3 low numbers. 

1 Comment

  1. Robz

    sa totoo lang, puro mayayaman halos tumtama sa lotto,, i mean,, kung sino pa un may mga dati ng pera siya pang tumatama,, dto sa tanauan puro mga may mga kaya sa buhay ang natama,, siguro dahil sa madami sila pantaya,, hehehehe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *